Trafikalt grunnkurs

stokkkunbil

Våre grunnkurs er selvfølgelig lagt opp i forhold til offentlig læreplan for trafikkopplæring, samt retningslinjene som er gitt av vegdirektoratet. Kurset er vinklet på en måte som skal gi deg en generell grunnleggende trafikal forståelse, innsikt i forhold til mennesklige faktorer, akutt livreddende førstehjelp og en del som gir deg en god forståelse for reglene rundt, og hvordan privat øvelseskjøring gjennomføres på en mest mulig effektiv og riktig måte.
Grunnkurset strekker seg over kun fire kvelder (+ mørkekjøring i perioden 1. November – 15. Mars)

I vår bookingkalender finner du våre grunnkurs, teorikurs, moped- og mckurs, lastsikringskurs og kjøretimer.

Velkommen til oss!

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.